29 Upokojujúce biblické verše pre rozchody a zlomené srdce

V tomto príspevku objavíte najpohodlnejšie biblické verše o rozchodoch a uzdravení zlomeného srdca po skončení vzťahu.

V skutočnosti:Sú to tie isté biblie, ktoré čítam, keď potrebujem pomôcť pustiť niekoho, koho milujem. A dúfam, že aj vám pomôžu tieto duchovné rady.Začnime.

Písmo o rozchode5. Mojžišova 31: 6

Buďte silní a odvážni, nebojte sa ich a nebojte sa ich; pretože Pán, váš Boh, ide s vami; nesklame ťa a neopustí ťa.

Pamätajte, že Pán bude vašim stálym spoločníkom - nikdy vás neopustí ani neopustí.

Žalm 34:18

Pán je blízko tým, ktorí majú zlomené srdce; a zachráni, ako keby mal skrúšeného ducha.

Žalm 41: 9

Áno, môj známy priateľ, ktorému som veril a jedol z môjho chleba, zdvihol proti mne pätu.

Žalm 73:26

Moje telo a moje srdce zlyhávajú, ale Boh je silou môjho srdca a mojím podielom na veky.

Aj keď mám zlomené srdce, moje srdce obnovuje silu vďaka Božej pomoci.

Žalm 147: 3

Uzdravuje zlomené srdce a zväzuje ich rany.

Príslovia 3: 5–6

Dôveruj Pánovi z celého svojho srdca; a nespoliehaj sa na svoje vlastné chápanie. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude viesť tvoje cesty.

Po rozchode, keď neviete, čo máte robiť, je správnym spôsobom modliť sa za to a nechať Boha viesť vaše kroky. Ak vložíte svoju dôveru v Boha, pomôže vám urobiť najlepšie rozhodnutia.Príslovia 3: 15–16

Je vzácnejšia ako rubíny: a všetko, čo si môžeš priať, sa s ňou nesmie porovnávať. Dĺžka dní je v jej pravej ruke; a v jej ľavej ruke bohatstvo a česť.

Izaiáš 9: 2

Ľudia, ktorí kráčali v tme, videli veľké svetlo: tí, ktorí bývajú v krajine tieňa smrti, na nich zažiarilo svetlo.

Izaiáš 41:10

Neboj sa; lebo som s tebou: neľakaj sa; lebo ja som tvoj Boh: posilním ťa; áno, pomôžem ti; áno, budem ťa držať pravicou svojej spravodlivosti.

Izaiáš 43: 1–4

Teraz však toto hovorí Pán, ktorý ťa stvoril, ó, Jakob, a ten, ktorý ťa tvoril, Izrael, neboj sa: lebo som ťa vykúpil, nazval som ťa tvojím menom; ty si môj. Keď pôjdeš cez vody, budem s tebou; a cez rieky ťa nepreteknú: keď pôjdeš ohňom, nespáliš sa; ani plameň na teba nezapáli. Lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj záchranca. Dal som Egypt za tvoje výkupné, Etiópiu a Sebu za teba. Pretože si bol v mojich očiach vzácny, bol si čestný a ja som ťa miloval. Preto dám ľudí za teba a ľudí za tvoj život.

Izaiáš 66: 2

Lebo všetky tie veci, ktoré som vlastnoručne vyrobil, a všetky ostatné boli, hovorí Pán.

Jeremiáš 29:11

Lebo poznám myšlienky, ktoré si myslím o vás, hovorí Pán, myšlienky pokoja a nie zla, aby vám priniesli očakávaný koniec.

Matúš 10:14

A ktokoľvek by vás neprijal a nepočul vaše slová, keď odídete z toho domu alebo mesta, otraste prach svojich nôh.

Matúš 11: 28-30

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa o mne; lebo som tichý a pokorného srdca a nájdete odpočinok pre svoje duše. Lebo moje jarmo je ľahké a moje bremeno ľahké.

Matúš 13:15

Lebo srdce tohto ľudu je hrubé a uši hluché počujú a zavierajú oči; aby kedykoľvek nevideli očami a nepočuli ušami a nerozumeli by srdcom a nemali by sa obrátiť a ja by som ich mal uzdraviť.

Matúš 15: 8

Tento ľud sa ku mne približuje ústami a ctí ma perami; ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

Matúš 21:42

Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, sa stal hlavou rohu: toto robí Pán a v našich očiach je to úžasné?

Matúš 28:20

Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal: a hľa, som s vami vždy až do konca sveta. Amen.

Lukáš 4:18

Duch Pána je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným; poslal ma, aby som uzdravil tých, ktorí majú zlomené srdce, aby som hlásal vyslobodenie zajatcom a vrátenie zraku nevidomým, aby som oslobodil tých, ktorí majú pohmoždeninu.

Ján 12:40

Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce; aby nevideli očami a nerozumeli srdcom a neobrátili sa, a aby som ich uzdravil.

Ján 14:27

Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam: nie ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa nepokojí tvoje srdce, ani sa nebojí.

Ján 16:33

Tieto veci som vám hovoril, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete budete mať súženie, ale buďte dobrej nálady; Premohol som svet.

Rimanom 8: 7

Pretože telesná myseľ je nepriateľstvom voči Bohu: pretože nepodlieha Božiemu zákonu, ani nemôže byť.

Efezanom 4:31

Nechajte všetku horkosť, hnev, hnev, krik a zlé reči od seba so všetkou zlobou odloženú

Filipanom 4: 6–7

Dávajte si pozor na nič; ale vo všetkom modlitbou a úpenlivou prosbou nech sú vaše žiadosti oznámené Bohu. A Boží pokoj, ktorý presahuje každé chápanie, udrží vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi.

Filipanom 4:13

Všetko môžem robiť prostredníctvom Krista, ktorý ma posilňuje.

Jakub 4: 7

Podriaďte sa preto Bohu. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás.

1. Petra 5: 7

Vložením všetkej svojej starostlivosti naňho; lebo sa o teba stará.

1. Tesaloničanom 5:18

Vo všetkom poďakujte: pretože taká je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi, ktorá sa vás týka.

Zjavenie 21: 4

A Boh zotrie všetky slzy z ich očí; a už nebude smrti, ani smútku, ani plaču, ani bolesti nebude, pretože predchádzajúce veci pominuli.

Čo hovorí Biblia o rozchodoch?

Biblia uvádza ťažké časy, pokojné časy, chaos a útechu. A ešte viac rozpráva o našich zápasoch a radostiach. Upokojuje nás, keď sme dole, povzbudzuje nás, keď sme hore, dáva nádej, keď sa všetko zdá byť stratené, a upokojuje nás, že sa dostaneme týmto údolím, pokiaľ budeme mať jeden druhého a Jeho.

Žiadny vzťah nie je dokonalý a rozchod môže otriasť vierou kohokoľvek. Biblia dáva nádej na najhoršie časy a má veľa čo povedať o týchto ťažkostiach. Božie slovo nenecháva kameň na kameni, pokiaľ ide o zničenie, stratenú nádej a bolesť v srdci.

Po rozchode môže byť ťažké pochopiť, ako by to mohlo byť ešte lepšie, ale so správnou radou sa môžete začať cítiť inak.

Nie je ľahké sa vrátiť späť po bolestivom rozchode. Je ťažké získať späť svoje sebavedomie a zvýšiť si sebavedomie si vyžaduje čas.

Koniec koncov, pravdepodobne ste boli nejaký čas spolu, kým ste si uvedomili, že veci nefungujú. Keď konečne akceptujete, že sa veci skončili, nájsť silu ísť ďalej môže byť často ťažšie, než skutočne ukončiť vzťah.

Teraz si na rade ty

A teraz chcem od vás počuť.

Ktorý z týchto biblických veršov bol váš obľúbený?

Existujú nejaké upokojujúce biblie pre rozchody, ktoré by som mal pridať do tohto zoznamu?

Tak či onak, dajte mi vedieť zanechaním komentára nižšie hneď teraz.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články