Dôležitosť živých plotov

c) Zvieratá A-ZŽivé ploty sú jednou z najdôležitejších kulís britského vidieka. Nájdete lemujúce cesty, rozdeľujúce polia a hraničné oblasti lesov, parkov a záhrad, kam sa vo Veľkej Británii nedostanete bez toho, aby ste nenarazili na množstvo dobrých príkladov týchto nádherných zbierok rastlín.

Typicky divoké živé ploty sa skladajú z mnohých rôznych druhov rastlín, od druhov stromov a kríkov, po kvitnúce rastliny a takzvané buriny. Vďaka veľkej rozmanitosti rastlín v živých plotoch sú preto také veľkolepé na pohľad po celý rok. Živé živé ploty však majú viac než len veľké zbierky pohraničných rastlín, pretože sú tiež nevyhnutné pre miestnu divočinu.

Široká škála rastlín v živých plotoch poskytuje jedlo nespočetným živočíšnym druhom od vtákov a drobných cicavcov, po hmyz a dokonca aj ľudí v dnešnej dobe. Živé živé ploty tvoria jednu z najväčších špajz v prírode a často veľká veľkosť znamená, že sú schopné úspešne podporovať všetky tieto druhy naraz. Dokonca aj skutočnosť, že priťahujú toľko malých druhov, ktoré hľadajú potravu, zaisťuje, že sa tu vyskytujú aj väčšie dravé druhy.

Často hustá a rozsiahla povaha živých plotov tiež znamená, že sú životne dôležitým zdrojom bezpečnosti pre mnoho druhov. Hniezdia tam vtáky, hmyz sa v zime neviditeľne pasie a zimuje, a cicavce na zemi sa môžu medzi nimi zavŕtať a schovať. Dokonca aj veľké cicavce, ako sú jelene, líšky a jazvece, budú hľadať otvory v spodných častiach živého plotu, do ktorých môžu vstúpiť a schovať sa pred potenciálnym nebezpečenstvom.

Aj keď sú živé ploty v parkoch a záhradách zvyčajne rovnomernejšie a upravenejšie ako tie, ktoré sa nachádzajú v divokejších oblastiach, ako sú lesy, stále poskytujú dôležité jedlo a úkryt pre miestnu divočinu. Väčšina živých plotov, ktoré sa nachádzajú v našich záhradách, sa obvykle skladá z jedného druhu rastlín, takže je vždy vhodné nechať rast a rozkvet iným rastlinám, ako sú napríklad žihľavy a šípky, aby bol váš živý plot čo najproduktívnejší.

Zaujímavé Články