Severný uzol v rakovine

Severný uzol v rakovine opisuje jednotlivca, ktorý sa veľmi zaujíma o potreby druhých a nachádza ich najväčšiu výzvu pri plnení týchto potrieb.

Tí, ktorí sú na tomto mieste, budú mať silnú potrebu starať sa o ostatných, a preto sa často môžu cítiť bezmocní alebo akoby sa stali obeťou.Severný uzol v astrológii je bodom rovnováhy a harmónie medzi dvoma polaritami našej prírody. V tomto článku sa naučíte, ako naplno využiť výhody tejto silnej sily využitím pozitívneho potenciálu, ktorý sa nachádza v severnom aj južnom uzle vašej pôrodnej mapy.Význam severného uzla

Severný uzol alebo pravý uzol je bod, kde lunárna dráha mesiaca pretína ekliptiku. Voľným okom nie je viditeľný, ale vždy sa nachádza na oblohe oproti južnému uzlu.

Vo védskej astrológii predstavuje jogu - cestu, ako aj jej polarizáciu - prekážky na ceste života. Pozitívny a negatívny vplyv severného uzla závisí od jeho umiestnenia vo vzťahu k vašej pôrodníckej mape - aj keď oba na vás majú priamy vplyv bez ohľadu na to!Severný uzol predstavuje osud človeka, jeho potenciál pre veľkosť a duchovný rast.

Severný uzol je energiou rastu, ambícií a nutkania expandovať. Ak nás južný uzol zavedie do životného štýlu, severný uzol nám ukáže, kam sa chceme v rámci tohto vzorca dostať, alebo kde musíme napredovať. Je to váš najdôležitejší bod pri rozhodovaní. Severný uzol znamená príležitosť, rovnako ako južný uzol znamená zmenu.

Osobnostné rysy

Severný uzol v Rakovina je rodičovské a pomáhajúce znamenie. Severný uzol nie je presný, ale podporuje. Ľudia s týmto umiestnením silne rešpektujú tradície a starajú sa o ne a v detstve mali veľkú podporu.Sú mimoriadne obetavé, starostlivé, citlivé, idealistické a introvertné. Ľudia s týmto umiestnením sú zvyčajne pasívni, milujúci a tvrdohlaví. Ľudia s týmto umiestnením môžu byť vo svojich vzťahoch prehnane majetnícki, ochranárski, závislí, neistí a môžu mať problémy s púšťaním svojich blízkych.

Ľudia so svojim severným uzlom v rakovine sa cítia najpohodlnejšie, keď sú s príbuznými a priateľmi, vďaka ktorým sa cítia bezpečne. Udáva lásku k rodine, silný zmysel pre povinnosť a túžbu po pohodlí domova.

Severný uzol v rakovine je veľmi citlivý a emocionálny. Majú silu cítiť emócie iných ľudí a často berú problémy iných ľudí ako svoje vlastné. Sú vynikajúcimi poslucháčmi, keď sa chcú ostatní rozprávať o čomkoľvek, čo ich trápi.

Ľudia s uzlom Cancer North sú jemní a starostliví. Milujú deti a deti v ich živote vyrastú tak, že sa budú cítiť chránené a milované.

Severný uzol v rakovine naznačuje vysoko citlivého, emocionálneho, pôsobivého a dokonca psychického jedinca, ktorému môžu ostatní ľahko ublížiť. Ale táto potreba vyhnúť sa zraneniu ostatných stavia osobu Cancer North Node do zvláštnej situácie, pretože sa pravdepodobne vyhnú konfliktu za každú cenu.

Kariéra a peniaze

Severný uzol v rakovine udeľuje veľkú citlivosť, ak mu dovolíte, aby vo vašom živote fungoval. Pretože jedinec Cancer North Node má túto hlbokú citlivosť, má tendenciu chrániť sa skrývaním za svoju plachosť.

Ak sa s týmto umiestnením stretnete, je potrebné sebaprijatie. Musíte prijať skutočnosť, že nie je dôvod sa skrývať. Váš väčší účel spočíva v zaujatí stanoviska a spolupráci s ostatnými, aby bol svet lepším miestom.

Schopnosť byť citlivý a starostlivý je skutočne potrebná pri výchove detí, pomoci ľuďom, ktorí majú problémy so zvládaním, alebo pri uzdravovaní tých, ktorí sú citovo zranení

Medzi činnosti, ktoré riadi toto umiestnenie v Severnom uzle, patrí práca, písanie, publikovanie, veda a technika a čokoľvek, čo má vzdialený vzťah k moru - oceánsky alebo ostrovný život, vrátane rybolovu a veľrybárstva.

Severný uzol v rakovine vo vašom profesijnom sektore otvára z profesionálneho hľadiska možnosti postupu, zvýšenia alebo dokonca nástupu do nového zamestnania. Toto umiestnenie je ovzduším efektivity a praktickosti, vďaka ktorému máte pocit, že by ste boli produktívnejší pri práci s ostatnými ako súčasť tímu.

Energia v Rakovi je energia vychovávateľa a správcu. Vládnu nad tými, ktorí potrebujú pomoc, a prijímajú tých, ktorí to potrebujú. Veľmi si chránia vlastnú rodinu a budú bojovať až do smrti, aby sa chránili pred čímkoľvek a kýmkoľvek.

Chránia všetko a všetkých, ktorých majú radi. Rodina, priatelia, peniaze a bezpečnosť sú pre toto znamenie dôležité, pretože milujú byť považovaní za zodpovedných, pretože sa cítia bezpečne, keď môžu ovládať. Domorodci tohto znamenia môžu byť veľmi hanbliví, nenároční, dobrosrdeční, citliví, emocionálni, cítiaci, konzervatívni aj majetnícki.

Severný uzol v rakovine opisuje osobu, ktorá má veľkorysú a výživnú emocionálnu povahu. Ak sa o týchto ľudí správne starajú, môžu sa ukázať ako veľmi charitatívni a veľkorysí humanitaristi. Problém je však v tom, že sa často neradi starajú najskôr o seba.

Niekedy môžu mať problémy so správou peňazí, keď ich štedrosť zmarí. Môžu sa tiež cítiť vinní zo zarábania peňazí, a preto zápasia s tým, aby boli so svojim úspechom spokojní.

Muž zo Severného uzla v rakovine má neodmysliteľnú schopnosť užívať si toto obdobie svojho života, v ktorom prežíva oddanosť, bezpečie a stabilitu. Je to obdobie, ktoré poskytuje skvelé lekcie v dávaní a prijímaní spolu s oveľa väčšou podporou okolia.

Osobnosť Severného uzla v rakovine má tiež vrodenú schopnosť opäť nájsť cestu späť ku svojim koreňom a stať sa po prvý raz v živote domácky, bezpečne a stabilne.

Vďaka severnému uzlu v rakovine sa stanete prirodzeným priateľom ostatných. V mladosti vás súcit so smoliarstvom pritiahol k služobnej práci i k povolaniam, v ktorých by ste mohli pomôcť druhým uspieť.

Oceňujete potrebu spolupráce, zdieľania a vzájomného rešpektu, aj keď vychádzanie nie je váš prirodzený štýl. V skutočnosti môžete pracovať po boku niekoho, kto potrebuje vedenie akéhokoľvek druhu a veľa sa z tohto pracovného vzťahu naučiť, pretože tu máte opäť príležitosť byť nápomocný - úlohu, ktorá je vášmu srdcu veľmi blízka a drahá.

Severný uzol v rakovine predstavuje prirodzený umelecký talent. Mnoho pôvodných obyvateľov severného uzla sú hudobníci alebo speváci. Snažia sa vytvárať krásne veci a dajú sa ľahko rozpoznať ako výtvarníci. Dokážu automaticky vycítiť vhodnú náladu prostredia a vytvoriť niečo, čo ho doplní.

Láska a vzťahy

Severný uzol v rakovine je hlboko milujúci a súcitný. V tomto umiestnení sa zdôrazňuje starostlivosť o ostatných a byť tam pre nich.

Pokiaľ je to očakávané, Severný uzol v rakovine je veľmi citlivý na pocity a potreby ľudí. Často intuitívne vedia, čo ostatní cítia, a môžu primerane reagovať zo svojho srdca.

Dobre vyvinutý a veľmi prepracovaný severný uzol v rakovine je mimoriadne sympatický a empatický. Títo ľudia majú obrovské rezervoáre súcitu, ktoré môžu neustále čerpať, aby pomohli druhým a cítili sa lepšie.

Medzi týmito dvoma ľuďmi existuje druh špeciálnej dvojitej telepatie, ktorá im umožňuje porozumieť si navzájom ešte predtým, ako začnú hovoriť. Jednotlivec severného uzla v rakovine má tiež obrovskú citlivosť na fyzické potreby ostatných a na rozdiel od niektorých ľudí z južného uzla nenechá potreby alebo požiadavky druhých uprednostniť pred vlastným fyzickým blahobytom.

Ako severný uzol v rakovine môžete cítiť, že máte veľmi malý zmysel života alebo si nie ste istí, aký ďalší krok máte urobiť. Dôvodom je, že vyšší zmysel vášho života bude vyjadrený prostredníctvom sociálnych a environmentálnych projektov, ktoré zahŕňajú pomoc druhým.

To, čo je osobne naplnením, sa potom stane výrazom vašej duchovnej evolúcie. Emócia a pocit už nie sú hlavnou témou vášho života; to, čo cítite, môže byť podriadené väčšej veci.

Ako severný uzol v rakovine máte veľký záujem získať to, čo chcete. V skutočnosti je tvojim životným cieľom prinútiť ostatných, aby sa k veciam stavali rovnako.

Teplo a láska k domovu sú dve z najväčších výhod, ktoré vlastníte. Môžete byť trochu rozporuplní a máte tendenciu žiť podľa svojich nálad; ale pokiaľ tieto nálady nie sú príliš tmavé, nebude to pre vás veľa hendikepu.

Ten, ktorého North Node je v Rakovi, považuje za povinnosť starať sa o ostatných. Bezpečnosť a ochrana sú tiež prioritami, pretože jedinou zárukou bezpečnosti je byť blízko k iným ľuďom. To však neznamená, že jednotlivec v rakovinovom severnom uzle bude viazaný rodinnými väzbami alebo opatrovateľskými povinnosťami.

Pravdepodobnejšie to znamená, že sa tento jedinec bude venovať tomu, aby každý mal jedlo, oblečenie a prístrešie - obrazne povedané, samozrejme.

Severný uzol je v znamení Raka, znamenia domova, rodiny, bezpečia a pocitov. Napriek tomu, že ste boli vždy blízko svojej rodine a blízkym, nič vás nemôže pripraviť na emocionálnu intenzitu tohto umiestnenia. Vaše najhlbšie presvedčenie o láske a bezpečí je súčasnými udalosťami vo vašom živote spochybnené alebo upevnené.

Teraz si na rade ty

A teraz by som vás chcel počuť.

Je váš severný uzol v rakovine?

Opisuje vaše umiestnenie v North Node presne váš zmysel života?

Zanechajte prosím komentár nižšie.

p.s. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo prinesie budúcnosť pre váš milostný život?

Zaujímavé Články